Pels, øre og kroppstyper


Jeg vil dekke tema’ene ved å linke til en del ulike lands klubber på temaene, det er også her jeg har hentet basis informasjonen. Jeg dekker også informajonen om ulike typer uavhengig av om varianten finnes i Norge eller ikke, gjør obs på at enkelte typer kan medføre økte helseutfordringer av ulike årsaker og dette er noe man bør sette seg inn i før man velger hva man skal anskaffe seg.
NTF (Norge) – SRS (Sverige) – DTF (Danmark) –NFRS (UK) – AFRMA (USA)

Standard (top) og Dumbo (bottom) er de to øretypene.
Dumbo (du/du): NTF – DTFNFRS – AFRMA
Standard (Du/Du – Du/du): NTFDTF – AFRMA

Det finnes flere typer kroppstyper blant rotter.
Dverg: NFRS
Manx/haleløs: AFRMA
Standard

Av pelstyper finnes følgende typer
Bristle: AFRMA

Dobbeltrex: NTFDTF

Fuzz (fz/fz): DTF

Harley (l/l): DTF
Hårløs (hr/hr – n/n – rnu/rnu – shn/shn): NTFDTFAFRMA
Rex (Re/re): NTF DTF – NFRSAFRMA
Satin/silky: DTFNFRSAFRMA
Silvermane (Sm): DTF
Standard (re/re): NTFDTFAFRMA

Teddy (Cu/re): DTF
Velveteen (Cu/cu): DTF

Wavy (Wv/wv): DTF